sâmbătă, 18 aprilie 2009

Hriastos a Inviat1


Iisus traieste, El a biruit!

În creștinătate, Paștele se află în legătură cu bucuria și victoria. Dar ziua învierii Domnului nu a început cu strigăte de bucurie. Ucenicii încă nu puteau înțelege cum S-a lăsat Iisus fără împotrivire să fie prins și răstignit, deși El le spusese toate acestea înainte. Și Maria Magdalena, care a aflat într-o măsură deosebită harul Domnului, era foarte întristată. În prima zi a săptămânii a venit la mormântul lui Iisus, dar El nu mai era acolo! Dorea să-i arate Domnului ei iubit ultima slujbă, îmbălsămarea, dar a fost dezamăgită! Nici ucenicii, pe care i-a chemat în grabă, nu au știut ce să spună. Au văzut acolo doar pânza. Dar unde era El? Îl luase cineva? Dimineața învierii a început pentru ei cu o dezamăgire. Încă nu avuseseră o întâlnire cu Cel înviat. În mijlocul întrebărilor și nedumeririi, o realitate era de netăgăduit: mormântul era gol!
Unde era Domnul? Răspunsul l-au dat îngerii: „Nu este aici, ci a înviat!” Ei L-au numit pe Iisus „Cel viu” și s-au mirat că este căutat printre cei morți. Când Iisus Hristos a fost răstignit în slăbiciune și aparent ca Cel care a pierdut, a început momentul triumfului Său cel mai mare. El este Acela care prin moartea Sa a nimicit pe cel care avea puterea morții, adică pe diavolul. Moartea nu-L putea ține pe Biruitorul de pe Golgota! „Iisus trăieste, El a biruit! Cine poate vesti slava Sa?” Ferice de toți aceia care pot intona cu convingere acest cântec de triumf!

Niciun comentariu: