marți, 9 octombrie 2012

Pensia de invaliditate se va acorda indiferent de stagiul realizat, in toate cazurile in care beneficiarul a fost incadrat in grad de invaliditate

Potrivit art. 147, alin. (1) din Constituţia României, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

Prin urmare, sintagma "în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3" din cuprinsul art. 73, alin. (1) din Legea nr. 263/2010 va înceta să mai producă efecte după trecerea termenului de 45 de zile de la data publicării Deciziei CCR nr. 680/2012 în Monitorul Oficial nr. 566 din 09.08.2012, dacă Legea nr. 263/2010 nu va fi modificată în acest termen.

Până în prezent Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice nu a fost modificată. Termenul de 45 de zile se împlineşte duminică, 23 septembrie 2012. Prin urmare, dacă Legea nr. 263/2010 nu va fi modificată înainte de 23 septembrie, veţi putea solicita pensie de invaliditate imediat ce se împlineşte termenul de 45 de zile prevăzut la art. 147, alin. (1) din Constituţie.

Dispozitivul Deciziei CCR nr. 680/2012:CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Sabin Andreescu in Dosarul nr. 56.896/3/2011 al Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale si constata ca sintagma "in raport cu varsta, conform tabelului nr. 3" din cuprinsul art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este neconstitutionala.
Definitiva si general obligatorie.Pe scurt: Începând din data de 24 septembrie 2012, dacă sunteţi încadrat într-un grad de invaliditate de medicul expert al asigurărilor sociale, veţi putea beneficia de pensie de invaliditate. Tot ce trebuie să faceţi este să depuneţi la casa de pensii cererea privind acordarea pensiei de invaliditate şi actele prevăzute la art. 76, alin. (1), lit. b) din HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010.

Niciun comentariu: